The Remote Lab

Lansering av The Remote Lab

Grafisk identitet, webbdesign, webbutveckling

Uppdragsgivare 
Gomorron Östersund

Bakgrund
The Remote Lab är en kunskaps- och utvecklingsresurs med fokus på framtidens distansarbete, startad av Gomorron Östersund. Förutom att själva aktivt arbeta med att testa och utveckla arbetsformer som ger människor möjlighet att arbeta från den plats man vill bo på och inte nödvändigtvis på den plats där arbetsgivaren har sitt säte, arrangerar The Remote Lab även utbildningar och föreläsningar inom området ”remote work”.

Uppdrag
Grand North fick i uppdrag att ta fram en grafisk profil och webbsida för The Remote Lab. Den grafiska profilen omfattar bland annat logotyp, färger, rapportmallar, mallar för sociala medier, bild-/annonsmanér. Även en animerad explainerfilm producerades inom ramen för uppdraget.

Se alla case →