Sustainable Outdoor

Sustainable Outdoor för hållbara upplevelser

Sustainable Outdoor är ett evenemang som drivs av Destination Östersund AB. Det riktar sig till två olika grupper, dels företag och personer som är verksamma inom outdoor-branschen, dels till privatpersoner. Syftet är att marknadsföra friluftsaktiviteter med fokus på hållbarhet och platsnära upplevelser.

Den visuella profilen lyfter Fashion Week
Grand North har sedan Sustainable Fashion Week startades 2019 varit eventets kommunikationspartner. Under första åren lyfte eventet mode och design utifrån mer hållbara perspektiv. Inför 2022 års event ändrades inriktningen mer specifikt mot friluftssektorn (outdoor-branschen).

Stärker även Östersunds platsvarumärke
Inom uppdraget har vi skapat logotyp, visuell profil, webbdesign, sidstruktur och utvecklat hemsidan www.sustainableoutdoor.se. Vår designidé bygger på delar av Östersundspulsens profil, då ett syfte med projektet är att stärka bilden av Östersund som en del av evenemangets avsändare. Vi har bland annat producerat innehåll till hemsidan, exponeringsmaterial, inbjudningar, affischer, programblad, foto och bildhantering samt presentationsmaterial.

Uppdragsgivare: Destination Östersund AB

Se alla case →