Business Region MidSweden

LinkedIn-utbildning skapade idéer för Business Region MidSweden

Med syftet att höja kännedomen av regionens möjligheter till investering och etablering, samt att öka medarbetarnas kunskaper om verktyget LinkedIn höll vi i en utbildning och efterföljande workshops. Tillsammans med representanter från regionens alla kommuner arbetade vi fram en LinkedIn-strategi. Vi gjorde en målgruppsanalys inför kommande annonsering, tog fram en gemensam policy hur vi skulle arbete samt årsplanering för ett relevant innehåll.  Vi har kontinuerligt funnits med som rådgivare under arbetet. Det hela landade i en lyckad kampanj under 10 veckor.

Kund: Business Region MidSweden

Se alla case →