Lillänge Köpcentrum

Ny verktygslåda för Lillänges kommunikation

Grafisk identitet, strategi, innehåll

Uppdragsgivare 
NP3 Fastigheter

Uppdrag
Lillänge Köpcentrum är en stor handelsplats som ligger ett par kilometer utanför Östersunds centrum. Lillänge Köpcentrum behövde hjälp att forma en grafisk profil och strukturera sin kommunikation. Syftet var att lyfta butikerna/hyresgästerna och området genom att stärka varumärket Lillänge Köpcentrum i alla deras kanaler.

Ett välkomnande manér
Med utgångspunkt i den befintliga logotypen har Grand North tagit fram en visuell identitet för Lillänge Köpcentrum. Ur logotypen har hjärtat plockats och används som en symbol för igenkänning. Hjärtat, i kombination med en mjuk färgpalett och ett varmt bildmanér, ringar in den välkomnande, lokala och nära känsla som Lillänge står för som varumärke och plats.

Förutom den grafiska identiteten, har en manual tagits fram för olika enheter så som webb, app, printannonsering, skyltar och sociala medier. 

Strategi och budskap
Grand North gjorde även ett strategiskt arbete med en budskapsplattform för olika medier och målgrupper. Här ingick också ett upplägg för sociala medier med tonalitet i bild och innehåll, ett årshjul med aktivitetsplan för ett värdeskapande och relevant content samt ett start-kit av skarpa Facebook-inlägg. 

Den nya symbolen, hjärtat, används för igenkänning i kommunikationen.

Se alla case →