Leksandsbostäder

Leksandsbostäders färdplan för att bli Sveriges bästa allmännyttiga bostadsbolag

Missions- och visionsarbete, affärsplan samt strategisk kommunikationrådgivning, Innehållsproduktion

Uppdragsgivare
Leksandsbostäder

Bakgrund

Leksand är en populär kommun i Dalarna. Kommunen vill växa till 18 000 invånare inom några få år och det allmännyttiga bostadsbolaget Leksandsbostäder spelar en viktig roll i uppfyllandet av den visionen. 

Leksandsbostäder är ett helägt dotterbolag till Leksands kommun. Företaget ansvarar vid sidan av bostadsbyggande även för förvaltning av bostäder, kommunens lokaler, gator och parker samt viss social verksamhet. 

Leksandsbostäders vd upplevde ett starkt behov av en intern och extern tydlighet för verksamheten. Det innefattade av en tydligt formulerad vision och en plan som stöder ambitionen om att bli Sveriges bästa allmännyttiga bostadsbolag i sin storlek, för såväl hyresgäster som medarbetare. 

Uppdrag och lösning

Vårt uppdrag blev att tillsammans med vd och styrelse arbeta fram visionen och färdplan för Leksandsbostäder verksamhetsstyrning fram till 2026.

Initialt tog vi fram en genomförandeplan och en metodik som satte i gång en intern process. Den interna processen bidrog till att dels skapa en affärs- eller färdplan med tydliga och långsiktigt hållbara målsättningar men även skapa delaktighet och förankring. Den förankrade Färdplanen fungerar sedan som plattform för årliga verksamhetsplaner. 

Vi modererade en rad workshops med styrelse och företagets ledningsgrupp där vi tillsammans formulerade grundprinciperna för Färdplanen. I det arbetet formulerades prioriterade verksamhetsmål, hållbarhetsmål, sociala mål och ytterst de ekonomiska målen. I arbetet har det även ingått att arbeta fram en redovisningsmodell för måluppfyllelse som kan kommuniceras såväl internt som externt.

Resultat

Färdplanen är i drift sedan 2022. Idag mäts alla målsättningsområdena i färdplanen, de följs upp kontinuerligt och utvalda KPI:er presenteras för medarbetare och ledning för att underlätta en mer aktiv styrning. 

Leksandsbostäder upplever att de fått en intern och extern tydlighet, inte minst på deras nya hemsida. En av de större vinsterna internt är att idéerna om medledarskap har medverkat till att skapa en organisation där medarbetarnas idéer och ambitioner fångas upp och bidrar till att göra Leksandsbostäder framgångsrikt. 

Se alla case →