Strömsunds kommun

Heja Strömsund – inflyttarwebb och SoMe-kampanj

Strömsunds kommun samarbetar med näringslivet för att stärka kommunens attraktionskraft och öka inflyttningen.

En webbplats för inflyttning och rekrytering
Grand North fick uppdraget att bygga webbplattformen hejastromsund.se och fylla den med nytt innehåll och nya funktioner som underlättar för besökare att hitta jobb, boende och flyttvägledning, men även förenkla för arbetsgivare att lägga ut lediga platser på webben. En grafisk design togs fram, liksom nyskrivna texter, bilder och sköna illustrationer.

Strömsund söker hus! är konceptet för en SoMe-kampanj som aktiverades samtidigt som hejastromsund.se lanserades. Många letar efter boende i Strömsund samtidigt som det finns ett stort antal obebodda ”ödehus” i kommunen. En strategi togs fram för att underlätta för fastighetsägare och husletare att hitta varandra.

www.hejastromsund.se

Kund: Strömsunds kommun

Se alla case →