Fairford Holdings

Den nya webben visar Fairfords från sin rätta sida

Fairford är ett familjeägt investeringsbolag med närmare 30 års erfarenhet, baserat i Sverige och Storbritannien. Grand North har under en lång tid producerat den grafiska varianten av bolagets årsredovisningar.

Ett långsiktigt och familjärt investeringsbolag
Grand North fick uppdraget att utifrån en ny varumärkesstrategi och ett kanalövergripande kommunikationskoncept designa och utveckla en responsiv webb i WordPress. Syftet med Fairfords nya webb var att förflytta varumärket och visuell tonalitet för att bättre motsvara det generationsskifte som företaget genomgått och förmedla att de är ett modernt, professionellt och familjärt investeringsföretag.

Sajten skulle vara tillgänglig för både en svensk och internationell målgrupp, med svenska och engelska som språkval. I arbetet ingick att skriva nya texter samt att ta fram en enhetlig bild- och filmbrief för Fairford.

www.fairfordholdings.com

Se alla case →