DalaFrakt

DalaFrakt på rätt väg med ny affärsplan

Affärsstrategi och -rådgivning

Uppdragsgivare 
DalaFrakt

Bakgrund

DalaFrakt är ett transportföretag i Mellansverige med tre affärsområden; Skog & industri, Anläggning samt Entreprenad. Företaget har närmare 200 delägare som samtidigt är leverantörer inom DalaFrakt. Tranportbranschen är hårt konkurrensutsatt med krympande marginaler, ökade transportbehov och tydliga hållbarhetsutmaningar. DalaFrakts VD upplevde ett starkt behov av att tydliggöra vision, mål och hur målen ska uppnås i en ny affärsplan

Uppdrag och lösning

Grand North fick uppdraget att genom en serie workshops och analyser tillsammans med ledningsgruppen i DalaFrakt mejsla fram en affärsplan som samtidigt ska fungera som operativt stöd i det dagliga arbetet.

Tillsammans med styrelse och ledning arbetade vi i en strukturerad process för att tydliggöra de målprioriteringar som DalaFrakt bör göra, de aktiviteter som bör utföras för att nå de långsiktiga målen och ett system för kontinuerlig uppföljning på koncern, affärsområde och individnivå.

Resultat

DalaFrakts kompletta affärsplan är introducerades 2020. Tillsammans med DalaFrakt genomför vi även en årlig revision med nya analyser som fångar upp de omvärldsförändringar som påverkar verksamheten.

En mängd förbättringsprojekt har genomförts enligt plan och DalaFrakt redovisade sitt bästa resultat på ett decennium – mycket tack vare organisationens förmåga att följa den handlingsplan som mejslats fram via affärsplanen.

Se alla case →