Almi Mitt

Kommunikationsuppdrag för Almi Mitt

Kommunikatör, Innehållsproduktion, Sociala medier

Uppdragsgivare 
Almi Mitt

Bakgrund
Almi Mitt behövde hjälp att öka kännedomen om vad man kan stötta med för att utveckla det regionala näringslivet i Jämtlands och Västernorrlands län. Som komplement till andra aktörer på marknaden erbjuder Almi affärsrådgivning, utbildning och finansiering.

Uppdrag
Grand North fick kommunikationsuppdraget och utformade en content- och kanalstrategi för att lyfta medarbetare, tjänster och kunder mot utvalda målgrupper. 

Kommunikation som gett ökad interaktion 
Under 2021 har Grand North ett pågående uppdrag att skapa löpande innehåll, dels i redaktionellt format med artiklar, och även inlägg i sociala kanaler, nyhetsbrev etc. Här har kontinuerliga content- och marknadsmöten genomförts för planering av innehåll och uppföljning av statistik. Kommunikationen har fått stor respons och lett till en markant ökning av antalet interaktioner i sociala medier och besökare på webben.

Se alla case →