Almi Mitt

Almi Mitt byggde kännedom genom content

Almi Mitt behövde hjälp att öka kännedomen om vad man kan stötta med för att utveckla det regionala näringslivet i Jämtlands och Västernorrlands län. Som komplement till andra aktörer på marknaden erbjuder Almi affärsrådgivning, utbildning och finansiering.

Strategi och innehåll som gett ökad interaktion
Grand North fick kommunikationsuppdraget och utformade en content- och kanalstrategi för att lyfta medarbetare, tjänster och kunder mot utvalda målgrupper.

Redaktionellt skapar engagemang
Under 2021-22 har vi skapat löpande innehåll, dels i redaktionellt format med artiklar, och även inlägg i sociala kanaler, nyhetsbrev etc. Här har kontinuerliga content- och marknadsmöten genomförts för planering av innehåll och uppföljning av statistik.
Kommunikationen har fått stor respons och lett till en markant ökning av antalet interaktioner i sociala medier och besökare på webben.

Se alla case →